06-41 47 69 42 dennis@dghrc.nl 

Selecteer een pagina

Welkom

Van harte welkom op de website van DG HR & Coaching!

Het ontzorgen van organisaties op het gebied van tijdelijke en / of projectmatige HR vraagstukken, dat is de primaire doelstelling van DG HR & Coaching. Deze vraagstukken kunnen zich op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau bevinden. DG HR & Coaching beschikt over ruime ervaring en een uitgebreide toolkit om organisaties, op maat te adviseren.
Denk hierbij onder andere aan:

 • Arbeidsrechtelijke kwesties zoals ontslag of disfunctioneren;
 • Organisatieontwikkeling;
 • Functionerings- en beoordelingsbeleid;
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • Opstellen en / of review van arbeidsovereenkomsten;
 • Talentmanagement (van young professionals tot en met management / directie);
 • Strategische personeelsplanning;
 • Coaching (van young professionals tot en met management / directie);
 • Arbowetgeving en ondersteuning bij (langdurig) ziekteverzuim, inclusief re-integratietrajecten in het kader van Wet verbetering poortwachter;
 • Recruitmentproces, geheel of gedeeltelijk.

Daarnaast ondersteunt DG HR & Coaching ook particuliere klanten op het gebied van onder andere arbeidsrechtelijke vraagstukken en coaching.

Specialismen

DG HR & Coaching is door middel van jarenlange ervaring, opgebouwde kennis en expertise binnen het HR vakgebied van alle markten thuis, maar heeft diverse HR specialismen:

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is wat mij betreft één van de belangrijkste takken van sport binnen het HR vakgebied. Arbeidsrecht is namelijk zowel van toepassing bij ontslag en /of disfunctionering kwesties (vaak de uitstroom genoemd) als bij indiensttreding: arbeidsovereenkomsten etc. (vaak de instroom genoemd). In beide gevallen moet de kennis en expertise op orde om onnodige issues te voorkomen. Ik heb veel kennis ervaring, expertise en ervaring op het gebied van arbeidsrecht, bij zowel de uitstroom als de instroom. Zie ook verder de gevolgde opleidingen binnen deze specifieke tak van sport.

Strategische personeelsplanning

Het doel van strategische personeelsplanning is om, op basis van de strategie van de organisatie (= altijd het uitgangspunt), vast te stellen welke functies (kwantiteit en kwaliteit) en mensen (wederom kwantiteit en kwaliteit) nodig zijn, op welk moment in de toekomst dan ook, om de organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. DG HR & Coaching werkt met het zogenaamde HR3P model waarbij er wordt uitgegaan van een samenhang tussen de ontwikkelbaarheid van de medewerkers en de beoordelingsscore van de medewerkers. Op basis van de uitkomsten van het HR3P model kan worden vastgesteld wie bijvoorbeeld de mensen binnen de organisatie zijn die op (korte) termijn in aanmerking komen voor een leidinggevende functie. Onderdeel van strategische personeelsplanning is vaak een zogenaamde “vlootschouw” waarbij alle medewerkers door het management worden gesproken en getypeerd. Strategische personeelsplanning kan erg goed worden ingezet bij talentmanagement. DG HR & Coaching kan elke organisatie op een uitstekende manier ondersteunen bij strategische personeelsplanning.

Employer branding

In Nederland hebben we steeds meer te maken met een vergrijzende en krimpende arbeidsmarkt. Het wordt dus steeds belangrijker om als organisatie onderscheidend op de arbeidsmarkt te zijn. Bij employer branding draait het dus allemaal om de organisatie als werkgevers merk in de arbeidsmarkt te zetten, zodat de organisatie als aantrekkelijke werkgever door de doelgroepen wordt ervaren. Een aparte ‘werken bij …….” website kan hierbij van grote waarde zijn en hetzelfde geldt voor een goedingerichte pagina over de organisatie als werkgever op de website van de organisatie. Daarnaast kan sponsoring van bijvoorbeeld studieverenigingen van universiteiten of deelname aan recruitment activiteiten op hogescholen en / of universiteiten op een goede manier bijdragen aan employer branding. DG HR & Coaching heeft veel ervaring op het gebied van employer branding om hiermee organisaties te ondersteunen.

Recruitment

Een organisatie is pas compleet als er mensen werken, maar die moeten wel eerst worden aangenomen. Daar gaat natuurlijk nog een heel proces aan vooraf, zoals het bepalen waar in de organisatie vacatures zijn, aan welke competenties / vaardigheden etc. moeten de nieuwe collega’s voldoen, vacatureteksten moeten worden gemaakt, de wervingskanalen (social media, organisatiewebsite, zelf hunten via het netwerk)) moeten worden vastgesteld, kandidaten moeten worden geselecteerd voor gesprekken, gesprekken moeten worden gevoerd, arbeidsvoorwaardenvoorstellen moeten worden gemaakt en nieuwe collega’s moeten uiteindelijk worden aangenomen. Recruitment is belangrijk, omdat je tijdens dit proces echt goed kan selecteren en voor een juiste instroom binnen de organisatie kan zorgen. Vanwege de grote hoeveelheid vacatures (>100) die ik in de afgelopen jaren heb vervuld, ben ik daarom zeer bedreven in het op een juiste manier vervullen van vacatures. Ik heb vacatures vervuld op alle opleidingsniveaus, van lager opgeleiden tot met postacademische opgeleiden.

Coaching

Logischerwijs is coaching een van de specialismen van DG HR & Coaching, anders was de bedrijfsnaam wel anders geweest ?. Al voordat ik in het HR vakgebied terecht kwam, coachte ik al veel mensen alleen had ik dat nog niet door. Sinds ik binnen HR werkzaam ben, heb al vele professionals gecoacht bij diverse organisaties, van medewerker tot en met directie, waarbij de coachee (degene die wordt gecoacht) altijd centraal staat. Ik kan eigenlijk met vrijwel iedereen levelen en dat houdt voor mij aan dat ik op ieders niveau kan afstemmen en communiceren. Bij DG HR & Coaching draait coaching om het verkrijgen van zelfinzicht / zelfreflectie, in je kracht komen en blijven. Je valkuilen, maar zeker ook je kwaliteiten en talenten leren kennen, en daarmee je persoonlijke ontwikkeling naar het volgende niveau brengen. Ik houd je een spiegel voor, confronteer en inspireer. Het is daarbij niet de bedoeling dat ik je issues oplos, maar dat ik je dusdanig ondersteun dat je zelf je issues kan oplossen. Met humor, betrokkenheid en persoonlijke aandacht gaan we aan de slag en komen we samen tot inzicht en bewustwording, zodat je verder kan!

Arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk is geen enkele organisatie volledig zonder arbeidsvoorwaarden. De primaire (salaris en vakantietoeslag), secundaire (13e maand, winstdeling, gratificaties, kostenvergoedingen, studiefaciliteiten, leaseregelingen etc.) en tertiaire (sportfaciliteiten, bedrijfsrestaurant, personeelsuitje etc.) arbeidsvoorwaarden moeten fiscus proof, concurrerend en bovenal passend bij de organisatie zijn. Een regelmatige toetsing door middel van bijvoorbeeld een benchmark van het arbeidsvoorwaardenpakket – en beleid is daarom onontbeerlijk. Klopt het beleid nog wel ten opzichte van wettelijke / fiscale regelgeving en zijn de arbeidsvoor-waarden nog wel concurrerend ten opzichte van andere werkgevers? Ik heb voor diverse organisaties in de afgelopen jaren diverse benchmarks gedaan, de arbeidsvoorwaarden getoetst en opnieuw bepaald, en arbeidsvoorwaardenbeleid herijkt en vernieuwd.

Talentmanagement

Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van getalenteerde medewerkers is de afgelopen jaren belangrijk geworden en zal alleen nog maar belangrijker worden in de nabije toekomst. We hebben nu eenmaal in Nederland te maken met een vergrijzende en krimpende arbeidsmarkt. Daarom is het erg zinvol om goede medewerkers aan te trekken, te behouden voor je organisatie en deze medewerkers zich in staat te stellen zich te blijven ontwikkelen. Dit past helemaal bij de wensen en behoeften van de toekomstige medewerkers. Bij talentmanagement gaat het om het ontwikkelen van kennis, expertise, vaardigheden en competenties. DG HR & Coaching legt hierbij liever de focus op bijvoorbeeld competenties waar medewerkers al goed in zijn en nog verder kunnen worden versterkt, dan op competenties waar men niet zo goed in is en ook lastig te ontwikkelen zijn. Immers, uit onderzoek is gebleken dat het zinvoller is om te focussen op positieve competentieontwikkeling dan op negatieve competentieontwikkeling.

Werkwijze

DG HR & Coaching benadert HR vanuit een marketing standpunt. Dat houdt in dat er eerst bij de klant wordt getoetst op welk terrein de behoefte(n) zich bevinden en op basis van die toetsing wordt een op maat gesneden plan van aanpak gemaakt. Immers, geen organisatie en situatie is standaard, elke situatie is weer anders. Hierna worden concrete afspraken gemaakt over te bereiken doelstellingen, tijdslimieten etc. Er wordt altijd professioneel, persoonlijk en vanuit passie voor het HR vakgebied gewerkt, waarbij de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staat. Niet voor niets is het motto van DG HR & Coaching: quality to me is key!
Vanzelfsprekend ga ik graag met je in gesprek over wat DG HR & Coaching voor jouw organisatie of jou als persoon kan betekenen. Neem contact op via mijn mobiele nummer, email, het contactformulier of via de diverse social media. Ik zie uit naar de kennismaking en tot binnenkort!

Met sprankelende groet,

Dennis Genemans

Over Dennis Genemans

Na een commerciële carrière van meer dan 10 in de zakelijke dienstverlening, heb ik in 2000 een bewuste keuze gemaakt voor het HR vakgebied. Een keuze die mij nog steeds uitstekend bevalt. De commerciële ervaring die ik heb opgedaan, is van grote toegevoegde waarde gebleken tijdens mijn carrière binnen het HR vakgebied.

Resultaat- en klantgerichtheid, ondernemerschap, samenwerken, empathie, verantwoordelijkheid nemen, flexibiliteit, integriteit en organisatiesensitiviteit zijn wat mij betreft basiscompetenties voor een goede uitvoering van een HR functie. Het up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en relevante wet- en regelgeving is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Ik verdiep me altijd met veel plezier in de business van de organisatie waar ik voor werk. Als senior sparringpartner verbind ik de business met de hard en soft skills binnen het HR vakgebied. Hierdoor lever ik altijd een positieve en professionele bijdrage bij het realiseren én optimaliseren van de organisatiedoelstellingen.
Eigenheid / eigen mening, kracht, mensengericht, zakelijk sociaal, levelen met allerlei soorten mensen zijn een paar kwalificaties die anderen vaak aan mij terug geven als feedback, en mij dus typeren.

Wanneer ik niet werk, houd ik me bezig met veel andere leuke dingen in het leven. Ik word vaak getypeerd als een Bourgondische levensgenieter, want ik ben erg geïnteresseerd in wijn (in het bijzonder mousserende wijn), uit eten gaan, koken en koffie. Maar ook ben ik actief met golf en yoga, en daarnaast is reizen één van mijn hobby’s.
Een greep uit de opleidingen, trainingen en cursussen die ik heb gevolgd:

 • Postacademische Leergang Arbeidsrecht, VU Law Academy in Amsterdam
 • Post HBO Arbeidsrecht, Avans+ in Tilburg
 • HBO Personeel & Arbeid, Haagse Hogeschool in Den Haag
 • Masterclass Talent Control, Qompas in Leiden
 • Competentiegericht interviewen (STAR methodiek), MN Services in Den Haag
 • HRM project management, MN Services in Den Haag
 • Purpose coaching, Beyond in Amsterdam
 • NIMA B, SRM in Amsterdam
 • NIMA A, SRM in Amsterdam

Vanzelfsprekend is een volledig CV op aanvraag beschikbaar. Hetzelfde geldt voor referenties.

Social media

For premium quality HR services!